Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Uwaga

W przypadku umawiania wizyt w pracowni naukowej Archiwum, niezbędnych do powstania prac związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, prosimy o rezerwację terminów i dopełnianie formalności (złożenie wniosku, pismo od promotora, uzyskanie zgody od osoby żyjącej, której dane mają być przetwarzane) z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum miesiąc przed planowanym terminem kwerendy – nie obrony).

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
00 - 379 Warszawa
tel. (22) 625 - 45 - 89, wew. 461
e - mail: archiwum@asp.waw.pl