Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

O Archiwum

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych na podstawie art. 35 ust. 2 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach posiada zasób historyczny:

  1. Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych: dokumentacja Rady Pedagogicznej 1904 – 1920
  2. Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Sztuk Pięknych 1923-1939: dokumentacja Rady Pedagogicznej i Rektoratu, Zbiór akt studenckich 1922-1939
  3. Akademia Sztuk Pięknych od 1945 do chwili obecnej: akta studenckie, dokumentacja dotycząca działalności wydziałów/działów.

Historia Archiwum:

  • 1950 – 1979 – powstaje i działa składnica akt
  • od 1979 – działa jako Archiwum Akt ASP
  • 1984 – dzięki staraniom Senackiej Komisji Historycznej, następuje przekształcenie w placówkę udostępniającą w pracowni naukowej zasób historyczny do celów naukowo-badawczych
  • 8 września 1986 – decyzją Archiwum Państwowego m.st. Warszawy (obecnie Archiwum Państwowe w Warszawie) ustalono Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie jako państwową jednostkę organizacyjną, w której powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego; decyzja Archiwum Państwowego nakładała obowiązek utworzenia lub dalszego prowadzenia archiwum zakładowego w ASP.